Zprávy ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

V říjnu 2019 naši MŠ navštívila Česká školní inspekce, zpráva ze šetření je k nahlédnutí na následujícím odkaze: 2019 Inspekční zpráva