Organizace školního roku – AKCE

PODZIM

 • Návštěva poutě
 • Drakiáda pro rodiče s dětmi

ZIMA

 • Charitativní jarmark pro rodiče i širší veřejnost
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídky tříd pro rodiče
 • Karneval

JARO

 • Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi
 • Den Země
 • Čarodějnický den
 • Besídky pro rodiče ke Dni matek

LÉTO

 • Den dětí
 • Vystoupení dětí na Halenkovských slavnostech
 • Školní výlet
 • Spaní předškoláků ve školce
 • Pasování předškoláků

Děti se dále účastní pravidelných divadelních a jiných představení. Jednotlivé třídy také pořádají individuální výlety a návštěvy různých akcí  (tematické programy v ALCEDU, řemeslné dny, výstavy, návštěvy místních řemeslníků, hasičů apod.).

Dále budou pro rodiče organizovány vzdělávací besedy s odborníky.