KROUŽKY

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme zájmový kroužek angličtiny pro nejmenší

“SEZNAMOVÁNÍ S CIZÍM JAZYKEM”

V kroužku se děti budou hravou formou seznamovat s anglickým jazykem. Prostřednictvím pohybově zpracovaných písniček, rýmů, cvičení, pohádek a dalších aktivit se děti budou učit základním slovíčkům (barvičky, zvířátka, čísla aj.) a postupně se dopracují i k tvorbě jednoduchých vět.

Kroužek bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15:30 hod.
Začínáme v pondělí 3.10.2022 (první skupina) a ve čtvrtek 6.10.2022 (druhá skupina).

Děti můžete zapisovat na nástěnku u vstupu do hlavní budovy a na nástěnku ve třídě Rybičky. Kroužek je vhodný pro dětí od 4 let. Přednost však budou mít děti, které kroužek navštěvovaly již vloni.

Kapacita: 20 dětí (v jedné skupině může být max. 10 dětí)
Cena: 40 Kč za lekci.

Kroužek povede paní Veronika Kolínková (učitelka MŠ)