ZAMĚŘENÍ TŘÍD

I. třída – KUŘÁTKA
 Adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, environmentální výchova
II. třída – BROUČCI
 Adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, environmentální výchova, logopedická péče. Třída se dále zaměřuje na oblast hudebních dovedností dítěte – cílem je prostřednictvím zpěvu a hry na hudební nástroj vytvářet předpoklady pro rozvoj elementárních poslechových dovedností a dovednosti vyjádřit pocity z hudby.
III. třída – SLUNÍČKA
 Předškolní program, prosociální dovednosti, logopedická péče, metoda Dobrého startu – Grafomotorika. Třída se dále zaměřuje na oblast sportovních dovedností – cílem je rozvíjet pohybovou zdatnost, zdravou soutěživost, dále prevence proti dětské obezitě a utváření kladného vztahu ke sportu a pohybu.
IV. třída – RYBIČKY
 Předškolní program, prosociální dovednosti, logopedická péče, metoda Dobrého startu – Grafomotorika. Třída se dále zaměřuje na oblast sportovních dovedností – cílem je rozvíjet pohybovou zdatnost, zdravou soutěživost, dále prevence proti dětské obezitě a utváření kladného vztahu ke sportu a pohybu.