ŠABLONY

K 31.8.2019 byl úspěšně ukončen projekt „ŠABLONY MŠ HALENKOV“ a plynule bylo navázáno na projekt „ŠABLONY II MŠ HALENKOV“, který je taktéž koncipován na dva roky.

Díky návaznosti obou projektů tak může mateřská škola i nadále zaměstnávat školního asistenta. Taktéž pokračujeme v aktivitě, která je zaměřena na odborná tematická setkávání s rodiči (besedy a přednášky s odborníky na témata spojená s předškolním věkem, výchovou, rodinou atd.). Nově budou pro děti prostřednictvím projektových dnů realizovány zábavně vzdělávací akce, využijeme projektových dnů jak ve škole, tak i mimo ni.

___________________________________________________________________

Od 1. 9. 2017 je naše mateřská škola zapojena do výzvy „Výzva č.02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“. Vznikl  tak projekt s názvem „ŠABLONY MŠ HALENKOV“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a  poběží do konce školního roku 2019.
V praxi projekt umožňuje:
 usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy (vytvoření pozice „školní asistenta“, který se dle doporučení učitelek individuálně věnuje dětem ohroženým školním neúspěchem),
– spolupráci s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematický setkávání, tzn. prostřednictvím besed a  přednášek umožnit rodičům setkání s různými odborníky (logoped, psycholog, speciální pedagog, pedagog prvního stupně základní školy atd.),
– osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zde se jedná o vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech prostřednictvím vzdělávacích kurzů)