Distanční vzdělávání

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškolákům) a kterým je v důsledku krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole. A to za předpokladu, že chybí většina třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti (Sluníčka, Rybičky). Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci), mají povinnost se tímto distančním způsobem vzdělávat.

V jiných případech (např. karanténa v rodině) mateřská škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání  Pokud to však aktuální možnosti školy dovolí, bude realizováno alespoň částečné distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

Zapojení dětí bez povinného předškolního vzdělávání je dobrovolné. Materiály distančního vzdělávání budou přístupné všem dětem.

Distanční vzdělávání bude probíhat vkládáním materiálů zde na webové stránky školy (1-2x týdně) a to do záložky “Distanční vzdělávání” Þ “Materiály k tisku”. Touto cestou Vám bude poskytnuta vzdělávací nabídka, kterou samozřejmě můžete přizpůsobit Vašim časovým možnostem i individuálním možnostem Vašeho dítěte. Materiály je potřeba vytisknout.  V případě, že tuto možnost nemáte, lze se domluvit na individuálním předání v MŠ (v takovémto případě volejte nebo pište na tel. číslo 731912661).

Vyhotovené pracovní listy děti přinesou, jakmile se mateřská škola či jednotlivá třída otevře. Uvítáme i výtvarné práce, rukodělné výrobky či fotografie toho, jak děti trávily čas. Vše bude dětem založeno do portfolií.