LOGOPEDICKÁ PÉČE

Logopedickou péči nabízí naše mateřská škola zpravidla pro děti od 5 let. V měsíci září jsou prověřovány řečové dovednosti a výslovnost všech pětiletých dětí. Podle výsledků šetření jsou děti po dohodě s rodiči do logopedické péče zařazeny či nikoli. Každému dítěti bude zaveden pracovní sešit, do kterého se jednotlivá cvičení zapisují (poskytuje podklad pro domácí jazykové a dechové cvičení). Na každé dítě je počítáno cca 10 minut, přítomnost jednoho z rodičů je nutná. Při náležité spolupráci s rodiči jsou výsledky velmi dobré a korekce hlásek je napravena. Další informace pro rodiče budou pravidelně umisťovány v hlavní budově na nástěnku u vstupu a na nástěnku třídy Rybičky.

Ve školním roce 2022/2023 bude logopedie probíhat každý lichý týden. První lekce začíná v úterý 11.10.2022 (první skupina) a ve čtvrtek 13.10.2022 (druhá skupina).

Diagnostiku a následnou bezplatnou logopedickou péči zajišťuje logopedická asistentka Olga Krejčí.