PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,
v uplynulých letech jste naši mateřskou školu podporovali různými dary, od papírů na kreslení, přes sladké odměny pro děti až po různé hry a hračky.
Ne vždy jsme měli příležitost vám dostatečně poděkovat za vaši štědrost, dovolte tedy využít tento prostor právě pro vyjádření našich díků.

Školní rok 2020/2021

  • 9/20 Děkujeme paní Petře Zádilské za OPĚTOVNÉ darování značného množství papíru na kreslení.
  • 2/21 Děkujeme rodičům za sponzorské dary na karneval. Byli jste opravdu štědří. Děti si tak karnevalové veselí užily se vším všudy, včetně rychlých špuntu.