SZIF

Ve školním roce 2021/2022 získala naše mateřská škola finanční dotaci z programu „Program rozvoje venkova“  – 6. VÝZVA PRV 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1.

Předmětem dotace byla realizace projektu „Dovybavení zahrady MŠ Halenkov“ (reg. č. projektu: 21/006/19210/672/128/002699)

Podmínkou finanční dotace byla spoluúčast zřizovatele, a to ve výši 20%; na projekt bylo celkem uvolněno 399 300,00 Kč, z toho 80% dotace ve výši 319 440,00 Kč a 20% spoluúčast zřizovatele ve výši 79 860,00 Kč.

Díky projektu byla zahrada MŠ dovybavena herními prvky a mobiliářem. Konkrétně bylo pořízeno:
– vahadlová houpačka – 2 ks
– pružinová houpačka – 3 ks
– závěsná houpačka dvojitá – 2 ks
– zastínění pískovišť – 2 ks
– terénní skluzavka – 1 ks
– pinkinový set – 2 ks
– lavička – 4 ks                                FOTODOKUMENTACE

Projekt byl realizován na jaře roku 2022 firmou Hybaj s.r.o. a obcí Halenkov, která zajistila výkopové práce, dopadové plochy prvků a následnou úpravu terénu.

Součástí nové zahrady se staly i dvě velká pískoviště, jejichž financování bylo zajištěno ze zdrojů obce Halenkov,