JAK JE DŮLEŽITÉ ČÍST DĚTEM OD ÚTLÉHO VĚKU

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na besedu s novodobou dětskou spisovatelkou Miluškou Štefanovou. Beseda bude věnována otázce „Jak vybrat správnou knihu pro daný věk“,  přiblíží Vám pozitivní účinky četby na vývoj dítěte a v neposlední řadě zde bude představena nová kniha autorky „Kompostníček a jeho přátelé“. Beseda je pro Vás zdarma (hrazeno z projektu Podpora předškolního vzdělávání v MŠ HALENKOV –… Read more »

Provoz MŠ dne 18.11.2022

Vážení rodiče, jelikož je ve čtvrtek 17.11. státní svátek a spousta z Vás plánuje prodloužit si víkend, prosím, ZÁVAZNĚ nahlaste, zda Vaše dítě bude v pátek 18.11. v MŠ přítomno. V případě malého zájmu by byla MŠ tento den uzavřena. Dítě přihlásíte tak, že jej zapíšete na příslušný formulář, který je umístěný na nástěnkách v šatnách. Přihlášení proveďte nejpozději do… Read more »

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Vážení rodiče, v tomto školním roce nabízíme zájmový kroužek „Seznamování s cizím jazykem“, který povede paní Kolínková (učitelka MŠ). Kroužek bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15:30 hod. V jedné skupině může být max. 10 dětí. Začínáme v pondělí 3.10.2022 (první skupina) a ve čtvrtek 6.10.2022 (druhá skupina). Cena za lekci je stanovena na 40 Kč. Děti můžete zapisovat na nástěnku… Read more »

LOGOPEDIE ve školním roce 2022/2023

Naše mateřská škola nabízí bezplatnou logopedickou péči zpravidla pro děti od 5 let. V měsíci září jsou prověřovány řečové dovednosti a výslovnost všech pětiletých dětí. Podle výsledků šetření jsou děti po dohodě s rodiči do logopedické péče zařazeny či nikoli. První lekce logopedie v tomto školním roce se uskuteční v úterý 11.10.2022 (první skupina) a ve čtvrtek 13.10.2022 (druhá skupina) a bude… Read more »