Organizace dne v MŠ

Platné od školního roku 2018/2019

PROVOZ MŠ ZAČÍNÁ V 6:15 A KONČÍ V 15:45

6:15 - 8:00
do 8:30
Příchod dětí do MŠ.
Spontánní hry a činnosti dětí, výtvarné či pracovní činnosti; nabídnuté podněty rozvíjí učitelka individuálně, skupinově či společně se všemi dětmi
8:30 - 9:00Hygiena a svačinka s důrazem na co největší sebeobsluhu dětí
9:00 - 9:45Zdravotní cvičení, komunitní kruh, přivítání, předávání zážitků, diskuse, vytváření námětů, záměrné i spontánní učení dětí, smyslové hry, sportovní činnosti, estetické činnosti
9:45 - 10:00Pitný režim, příprava na pobyt venku
10:00 - 11:30 Pobyt venku, v případě nepříznivého počasí náhradní program
11:30 - 12:15Hygiena, oběd
12:15 - 12:30Hygiena, příprava na odpočinek
12:30 - 13:45Poslech čtených pohádek, ojediněle sledování krátkých pohádek, odpočinek na lehátku s respektováním individuálních potřeb dětí
13:45 - 15:45Hygiena, odpolední svačinka; spontánní aktivity, možnost pokračovat v započatých pracích dne, pobyt na školní zahradě v případě příznivého počasí; odchod s pověřenou osobou domů

Pitný režim je dětem přístupný po celou dobu pobytu v MŠ.