PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Všechny pracovnice mají předepsanou odbornou způsobilost. Jejich pracovní doba a služby u dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální péče.

Pedagogické pracovnice

Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si vědomy toho, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný přístup.

Ivana Bátlová ředitelka ÚSV
Olga Krejčí učitelka ÚSV
Blanka Večeřová učitelka ÚSV
Monika Orságová učitelka
Jana Keňová učitelka ÚSV
Adéla Barabášová učitelka ÚSV
Marie Bilová učitelka
Šárka Václavíková učitelka
Vendula Hromadová asistentka pedagoga

 

Školní stravování

Vendula Krejčí vedoucí stravování ÚSV
Marcela Pončíková kuchařka SOU
Irena Holcová pomocná kuchařka ÚSV

Provozní pracovníci

Eva Čotková uklízečka SOU
Eva Čotková topič SOU
Helena Surovcová uklízečka ÚSV

Všechny pracovnice školy neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou. Chovají se a jednají profesionálním způsobem – v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.