PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Všechny pracovnice mají předepsanou odbornou způsobilost. Jejich pracovní doba a služby u dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální péče.

Pedagogické pracovnice

Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si vědomy toho, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný přístup.

Ivana Bátlová ředitelka ÚSV
Blanka Večeřová učitelka ÚSV
Jana Keňová učitelka ÚSV
Monika Orságová učitelka
Adéla Barabášová učitelka ÚSV
Marie Blahová učitelka
Šárka Václavíková učitelka
Alexandra Khazalová učitelka ÚSV
Lenka Sklářová školní asistentka (nepedagogický pracovník) ÚSV

 

Školní stravování

Vendula Krejčí vedoucí stravování ÚSV
Irena Holcová kuchařka ÚSV
Jana Juřicová pomocná kuchařka

Provozní pracovníci

Eva Čotková uklízečka, topič SOU
Helena Surovcová uklízečka ÚSV

Všechny pracovnice školy neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou. Chovají se a jednají profesionálním způsobem – v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.