Monthly Archives: Září 2022

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Vážení rodiče, v tomto školním roce nabízíme zájmový kroužek „Seznamování s cizím jazykem“, který povede paní Kolínková (učitelka MŠ). Kroužek bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15:30 hod. V jedné skupině může být max. 10 dětí. Začínáme v pondělí 3.10.2022 (první skupina) a ve čtvrtek 6.10.2022 (druhá skupina). Cena za lekci je stanovena na 40 Kč. Děti můžete zapisovat na nástěnku… Read more »

LOGOPEDIE ve školním roce 2022/2023

Naše mateřská škola nabízí bezplatnou logopedickou péči zpravidla pro děti od 5 let. V měsíci září jsou prověřovány řečové dovednosti a výslovnost všech pětiletých dětí. Podle výsledků šetření jsou děti po dohodě s rodiči do logopedické péče zařazeny či nikoli. První lekce logopedie v tomto školním roce se uskuteční v úterý 11.10.2022 (první skupina) a ve čtvrtek 13.10.2022 (druhá skupina) a bude… Read more »