Monthly Archives: Květen 2022

Upozornění k přijímání dětí

Rodiče, kteří se k zápisu nemohou dostavit v daném termínu, mohou přijít individuálně, a to po předchozí konzultaci s ředitelkou MŠ. Osobní přítomnost rodiče je NUTNÁ. Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 bude probíhat v termínu 11.5. a 12.5. 2022 v čase od 15:30 do 17:00 hod. v kanceláři ředitelky MŠ.