Monthly Archives: Leden 2022

Zjištění zájmu o besedu

Vážení rodiče, potřebuji zjistit, jaký je Váš zájem o nabízenou besedu „DĚTEM SE MÁ DÁT TAKOVÉ BOHATSTVÍ, ABY SE DOKÁZALY O SEBE KDYKOLI POSTARAT“ a kdo z Vás, se jí popřípadě zúčastní. Prosím, napište do komentářů nebo se zapište na nástěnku v MŠ. Besedy jsou realizovány z projektu ŠABLONY II  a Vaše účast pomůže mateřské škole v plnění tohoto projektu… Read more »

“DĚTEM SE MÁ DÁT TAKOVÉ BOHATSTVÍ, ABY SE DOKÁZALY O SEBE KDYKOLI POSTARAT”. 

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na besedu se speciální pedagožkou paní Mgr. Vlastou Kovářovou. Beseda bude zaměřena na zdravý vývoj dětí předškolního věku a možnosti dalšího rozvoje v prostředí rodiny – jakých projevů je dobré si všímat, jak na ně vhodně reagovat apod. Dále se blíže seznáme s problematikou ADHD a vším, co tuto diagnózu provází. Přednáška je pro Vás zdarma… Read more »

NEKONAJÍ SE KROUŽKY

V týdnu od 17.1. do 21.1. se nebudou konat zájmové kroužky, a to z důvodu konání lyžařského kurzu. Na základě zkušeností víme, jak jsou děti po celodenním lyžování unavené a není na místě je přetěžovat. A děti, které na lyžařský kurz nedochází, by nenaplnily potřebnou kapacitu kroužků. Na děti se opět budeme těšit v následujícím týdnu. Děkujeme za pochopení.

UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ – tedy za školné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od minimální mzdy a bude možné ji uplatnit za kalendářní rok 2021. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů, a to u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání…. Read more »

ZMĚNA logopedie

Logopedie v úterý 11.1. NEPROBĚHNE. S dětmi můžete dorazit na náhradní termín, a to ve čtvrtek 13.1. dle časového harmonogramu tak,  jak jste zvyklí. Pokud v tento den nemůžete, přineste ráno sešit a informujte třídní učitelku, lekce proběhne bez vaší přítomnosti v rámci pobytu dítěte v MŠ. Děkujeme za pochopení.