Daily Archives: 20. září 2021

Zájmové krožky

      Žádné komentáře u textu s názvem Zájmové krožky

V letošním školním roce nabízíme tyto zájmové kroužky: KERAMIKU, ŠIKULU, AEROBIK a  ANGLIČTINU. Kroužky začnou od října. Od dnešního dne můžete děti přihlásit, a to zapsáním na příslušný list na nástěnce (hlavní budova – nástěnka u vstupu a  nástěnka u třídy Rybičky). Více o jednotlivých kroužcích v záložce MŠ NABÍZÍ. V případě, že je dítě nemocné, můžete zavolat, zapíšeme Vás.