Daily Archives: 10. května 2021

Logopedie

      Žádné komentáře u textu s názvem Logopedie

INFO: Logopedie proběhne v dopoledních hodinách ve středu 12.5. a ve čtvrtek 13.5., bez přítomnosti rodičů. Pokud dítě nebude v MŠ přítomno, můžete přinést logopedický sešit a vhodit jej do boxu před vchodem, paní učitelka doplní cvičení a připraví sešit k vyzvednutí na stejné místo. Další termín logopedie je stanoven na středu 26.5. a čtvrtek 27.5. od 13:30 do 16:00,… Read more »