Monthly Archives: Duben 2021

Logopedie

      Žádné komentáře u textu s názvem Logopedie

Vážení rodiče, další logopedie proběhne ve středu 28.4. a ve čtvrtek 29.4. Pokud dítě nemůže být v tyto dny v MŠ přítomné, můžou být materiály předány a to následovně. V den, ve který chodí dítě na logopedii přineste logopedický sešit a vhoďte jej do připraveného boxu před vchodem do MŠ, a to nejpozději do 9:00, sešit bude doplněn dalšími cvičeními… Read more »

Pondělní testování

Mateřské škole byly k testování poskytnuty testy Singclean (Instruktáž pro školy – YouTube). V případě, že rodič nebude chtít, aby se dítě testovalo stěrem z nosu, ale přinese si vlastní test ze slin “plivací”, bude jim to umožněno, test musí proběhnout v MŠ. Daný antigenní test musí být na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb.-aktual Vážení rodiče, věříme, že vše… Read more »

INFO k ošetřovnému

Pokud se rodič předškoláka či rodič spadající do vybraných profesí rozhodne dítě od 12.4. do MŠ neumístit, ztrácí nárok na ošetřovné.   Výňatek z portálu MPSV Jak to bude s ošetřovným na dítě, které za normálních podmínek navštěvuje MŠ, když se od pondělí otevírá školka pro předškoláky a má být umožněno vzdělávání dětí rodičů z IZS. Když do školky dítě… Read more »

Informace k testování dětí v MŠ

Informace k testování dětí v MŠ Testování v mateřské škole bude probíhat pouze u bezpříznakových dětí, v případě projevů respiračního onemocnění by dítě mělo zůstat doma, případně by rodiče měly s dítětem navštívit pediatra. Testování bude probíhat 2x týdně a o v pondělí a ve čtvrtek formou neinvazivních antigenních samotestů. Testování bude přítomen dohled, který vás bude patřičně instruovat. Testování bude probíhat v šatně třídy Kuřátek, a… Read more »

Informace k otevření MŠ

V úterý 6.4. vláda schválila první fázi otevírání škol, podle niž by se od 12.4. mohli do mateřských škol opět vrátit předškoláci. Podmínkou bude neinvazivní antigenní testování 2x týdně (za účasti rodiče). Zlínský kraj však hlásí nepříznivá čísla a čeká se na rozhodnutí krizového štábu, zda budou školy otevřeny již 12.4. nebo až o týden později. Až padne jasné rozhodnutí,… Read more »