Monthly Archives: Červen 2020

ŠKOLNÉ za měsíc červenec a srpen

(Pro správné zobrazení rozklikněte příspěvek.) Děti, které BUDOU navštěvovat MŠ i během prázdninového provozu, zaplatí za měsíc ČERVENEC 250,- Kč, za SRPEN pak udržovací poplatek 150,- Kč. Děti, které NEBUDOU navštěvovat MŠ zaplatí za dané měsíce udržovací poplatek, tedy 150,- Kč za červenec a 150,- Kč za srpen. Vyúčtování proběhne v měsíci červenci (přeplatky-platba školného).

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ – ZMĚNA

Z důvodu dlouhodobě deštivého počasí a promáčené půdy na zahradě proběhně pasování předškoláků v prostoru třídy Kuřátek. Prosíme rodiče, kteří se chtějí pasování zúčastnit, aby přišli v 9:45 ke vchodu do Kuřátek. Plánovené divadlo  pro děti tak proběhne bez přítomnosti rodičů. Děkujeme za pochopení.

Rozloučení s předškoláky

Vážení rodiče, v úterý 23. června v 9:00 hodin se na školní zahradě všichni společně rozloučíme s našimi předškoláky. Program bude následující: – Úvodní proslov pana starosty – Divadelní představení “Leonka” – Pasování předškoláků na školáky. Tímto zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné, kamarády……  

Informativní schůzka pro rodiče NOVĚ přijatých dětí do MŠ

Vážené rodiče, ve středu 17. června v 15:30 se v naší MŠ koná informativní schůzka, jejíž program je následující: – Přivítání a představení učitelek jednotlivých tříd – Úvodní slovo dětské psycholožky H. Koňaříkové – Předání rozhodnutí o přijetí k PV, tiskopisy k vyplnění.