Daily Archives: 1. října 2017

Omlouvání nepřítomnosti dětí

V případě předem známe nepřítomnosti rodič či jím pověřená osoba omluví dítě formou zápisu do příslušného sešitu nebo telefonicky den předem do 13:00 (hlavní budova) a do 13:45 (odloučené pracoviště v ZŠ). Při náhlém onemocnění či jiné nepředpokládané nepřítomnosti rodič dítě omluví telefonicky a to nejpozději do 8.00 hodin., oběd však odhlášen nebude, rodič má nárok si oběd vyzvednout do… Read more »