Daily Archives: 6. ledna 2017

Informace k zápisu do prvních tříd 2017/2018

Zápisy dětí do prvních tříd školního roku 2017/2018 se budou konat v období od 1. do 30. dubna. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je tedy povinen dítě k zápisu k povinné školní docházce přihlásit. Na základě příslušné žádosti mohou být do povinného… Read more »