Category Archives: info

NEKONAJÍ SE KROUŽKY

V týdnu od 17.1. do 21.1. se nebudou konat zájmové kroužky, a to z důvodu konání lyžařského kurzu. Na základě zkušeností víme, jak jsou děti po celodenním lyžování unavené a není na místě je přetěžovat. A děti, které na lyžařský kurz nedochází, by nenaplnily potřebnou kapacitu kroužků. Na děti se opět budeme těšit v následujícím týdnu. Děkujeme za pochopení.

UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ – tedy za školné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od minimální mzdy a bude možné ji uplatnit za kalendářní rok 2021. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů, a to u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání…. Read more »

ZMĚNA logopedie

Logopedie v úterý 11.1. NEPROBĚHNE. S dětmi můžete dorazit na náhradní termín, a to ve čtvrtek 13.1. dle časového harmonogramu tak,  jak jste zvyklí. Pokud v tento den nemůžete, přineste ráno sešit a informujte třídní učitelku, lekce proběhne bez vaší přítomnosti v rámci pobytu dítěte v MŠ. Děkujeme za pochopení.

Vánoční besídky

      3 komentáře u textu s názvem Vánoční besídky

!!! Pro správné zobrazení příspěvek rozklikněte !!! Vážení rodiče, očekávané besídky vašich dětí jsou na světě. Stáhnou si je můžete na následujících odkazech, odkazy mají omezenou platnost i počet stáhnutí, pokud by se vám nedařilo stáhnout, informujte mě, prosím, do komentáře. Přejeme krásnou podívanou. BROUČCI www.uschovna.cz/zasilka/TLK79GRNTJG4NELG-EDI SLUNÍČKA www.uschovna.cz/zasilka/UEXR7G3KILNDX7NM-GST RYBIČKY www.uschovna.cz/zasilka/TR4C6EF623LMSPLT-2LN (odkaz aktualizován 3.1.2022)

Vyjádření ke stížnosti podané na KHS ze strany rodičů

Na základě šetření podané stížnosti ve věci přítomnosti nemocných dětí v MŠ, jsem zaujala následující stanovisko: Nachlazené děti nebudou do MŠ přijaty, v případě, že budou nachlazené děti opakovaně přicházet do MŠ, má mateřská škola právo vyžadovat potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu. Pokud se jedná o chronický stav (rýma, kašel) je nutné doložit potvrzení od lékaře. Tato opatření budou… Read more »