Zápis dětí do mateřské školy na šk. rok 2017/2018

Vážení rodiče, zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání do školního roku 2017/2018 budou probíhat 3. a 4. května. Podrobnější informace o přijímání dětí naleznete v sekci ORGANIZACE → PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ. Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo si ji stáhnout zde ze SOUBORY KE STAŽENÍ. Vyplněné žádosti bude paní ředitelka přijímat v uvedených dnech a to od 8:00 do… Read more »

Nové fotografie – Divadélko Leonka a Hudební představení

V měsíci březnu děti naší MŠ shlédly dvě kulturní představení. Nejprve nás navštívilo s jarní pohádkou divadélko Leonka a o týden později pak pan Čapčuch se svým hudebním představením pro děti. Fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Nové fotografie – Mini cirkusové vystoupení

Do fotogalerie byly přidány nové fotografie z malého cirkusového vystoupení, které naši MŠ navštívilo 28. 2. Vystoupení bylo v režii komické dvojice paní Marie a pana Zdendy. Děti shlédly představení cvičených pejsků, kouzlení, při kterém některé děti samy pomáhaly a závěrem se dozvěděly o životě opičky Terezky, kterou si poté každé z dětí mohlo pohladit.

Informace k zápisu do prvních tříd 2017/2018

Zápisy dětí do prvních tříd školního roku 2017/2018 se budou konat v období od 1. do 30. dubna. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je tedy povinen dítě k zápisu k povinné školní docházce přihlásit. Na základě příslušné žádosti mohou být do povinného… Read more »