Logopedie

      Žádné komentáře u textu s názvem Logopedie

Vážení rodiče, další logopedie proběhne ve středu 28.4. a ve čtvrtek 29.4. Pokud dítě nemůže být v tyto dny v MŠ přítomné, můžou být materiály předány a to následovně. V den, ve který chodí dítě na logopedii přineste logopedický sešit a vhoďte jej do připraveného boxu před vchodem do MŠ, a to nejpozději do 9:00, sešit bude doplněn dalšími cvičeními… Read more »

Pondělní testování

Mateřské škole byly k testování poskytnuty testy Singclean (Instruktáž pro školy – YouTube). V případě, že rodič nebude chtít, aby se dítě testovalo stěrem z nosu, ale přinese si vlastní test ze slin „plivací“, bude jim to umožněno, test musí proběhnout v MŠ. Daný antigenní test musí být na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb.-aktual Vážení rodiče, věříme, že vše… Read more »

INFO k ošetřovnému

Pokud se rodič předškoláka či rodič spadající do vybraných profesí rozhodne dítě od 12.4. do MŠ neumístit, ztrácí nárok na ošetřovné.   Výňatek z portálu MPSV Jak to bude s ošetřovným na dítě, které za normálních podmínek navštěvuje MŠ, když se od pondělí otevírá školka pro předškoláky a má být umožněno vzdělávání dětí rodičů z IZS. Když do školky dítě… Read more »

Informace k testování dětí v MŠ

Informace k testování dětí v MŠ Testování v mateřské škole bude probíhat pouze u bezpříznakových dětí, v případě projevů respiračního onemocnění by dítě mělo zůstat doma, případně by rodiče měly s dítětem navštívit pediatra. Testování bude probíhat 2x týdně a o v pondělí a ve čtvrtek formou neinvazivních antigenních samotestů. Testování bude přítomen dohled, který vás bude patřičně instruovat. Testování bude probíhat v šatně třídy Kuřátek, a… Read more »