Vánoční focení

      Žádné komentáře u textu s názvem Vánoční focení

Vážení rodiče, plánované Vánoční focení dětí proběhne v úterý 1. prosince. Pokud v tento den Vaše dítě v MŠ nebude a o focení máte zájem, můžete jej na focení přivést. Na konkrétním čase se domluvte telefonicky, pokud nemáte potřebný přihlašovací letáček, vypíšete jej až na místě.

OZNÁMENÍ

      Žádné komentáře u textu s názvem OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, na základě zjišťování potřeby rodičů umístit své děti do mateřské školy bylo rozhodnuto o prodloužení uzavření MŠ. Nutnou potřebu děti umístit mělo pouze šest rodičů, kterým se tímto velmi omlouváme, provoz v tomto režimu není možný. Zároveň velmi děkujeme rodinám, které se rozhodly služby mateřské školy nevyužít a tráví čas s dětmi doma, byť to někdy není v této… Read more »

AKTUÁLNĚ Z MŠ

      Žádné komentáře u textu s názvem AKTUÁLNĚ Z MŠ

V důsledku šíření onemocnění Covid-19 se naše Mateřská škola v současné době potýká s velkým výpadkem personálu a není v našich silách otevřít MŠ v plném provozu.  Zároveň si však uvědomujeme potřebu některých rodičů své dítě do mateřské školy opět umístit. Po dohodě se zřizovatelem bude případné znovuotevření MŠ probíhat pouze v omezeném provozu, a to pro rodiče dětí, které… Read more »

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rodiče předškoláků, zbystřete! Dle školského zákona je mateřská škola, v níž došlo k omezení provozu povinna zajistit distanční výuku pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání. Proto byl pro děti připraven soubor námětů, prostřednictvím nichž se můžou rozvíjet dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu. Ten je členěn do pěti oblastí a dítě by se mělo zdokonalovat v každé z nich. Chápeme, že v domácích podmínkách nemáte k dispozici… Read more »

OŠETŘOVNÉ

      Žádné komentáře u textu s názvem OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče, na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je uveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné spolu s návodem na vyplnění. Mateřská škola nově NEVYDÁVÁ potvrzení o uzavření. Formulář vyplňte online a vytiskněte jej, popřípadě vyplňte ručně a odevzdejte svému zaměstnavateli. Do důvodu uzavření, prosím, uveďte toto: „Mimořádné protiepidemické opatření při výskytu onemocnění Covid-19 v zařízení“. MŠ je uzavřena od 26.10.2020. Potřebné… Read more »