Projekty

Od 1. 9. 2017 je naše mateřská škola zapojena do výzvy „Výzva č.02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“. Vznikl  tak projekt s názvem „ŠABLONY MŠ HALENKOV“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a  poběží do konce školního roku 2019.
V praxi projekt umožňuje:
usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy (vytvoření pozice „školní asistenta“, který se dle doporučení učitelek individuálně věnuje dětem ohroženým školním neúspěchem),
spolupráci s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematický setkávání, tzn. prostřednictvím besed a  přednášek umožnit rodičům setkání s různými odborníky (logoped, psycholog, speciální pedagog, pedagog prvního stupně základní školy atd.),
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zde se jedná o vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech prostřednictvím vzdělávacích kurzů)