PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,
v uplynulých letech jste naši mateřskou školu podporovali různými dary, od papírů na kreslení, přes sladké odměny pro děti až po různé hry a hračky.
Ne vždy jsme měli příležitost vám dostatečně poděkovat za vaši štědrost, dovolte tedy využít tento prostor právě pro vyjádření našich díků.

Školní rok 2020/2021

  • Děkujeme paní Petře Zádilské za darování značného množství papíru na kreslení.