LOGOPEDICKÁ PÉČE

Logopedickou péči nabízí naše mateřská škola zpravidla pro děti od 5 let. V měsíci září jsou prověřovány řečové dovednosti a výslovnost všech pětiletých dětí. Podle výsledků šetření jsou děti po dohodě s rodiči do logopedické péče zařazeny či nikoli. Každému dítěti bude zaveden pracovní sešit, do kterého se jednotlivá cvičení zapisují (poskytuje podklad pro domácí jazykové a dechové cvičení). Na každé dítě je počítáno cca 10 minut, přítomnost jednoho z rodičů je nutná. Při náležité spolupráci s rodiči jsou výsledky velmi dobré a korekce hlásek je napravena. Další informace pro rodiče budou pravidelně umisťovány na hlavní nástěnku v budově MŠ.

Ve školním roce 2019/2020 bude logopedie probíhat každý sedý týden v úterý a ve středu od 13:15 do 16:15 hodin.

Diagnostiku a následnou bezplatnou logopedickou péči zajišťuje paní učitelka Olga Krejčí 
logopedický asistent