PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 bude probíhat v termínu 11.5. a 12.5. 2022 v čase od 15:30 do 17:00 hod. v kanceláři ředitelky MŠ. 

Pokud se zákonný zástupce nemůže v tyto dny dostavit, je možné se dostavit individuálně od 2.5. do 16.5. 2022 po předchozí konzultaci s ředitelkou MŠ.

Osobní přítomnost rodiče je NUTNÁ.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a lze vytisknout přímo zde ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2022_2023  nebo si tiskopisy vyzvednout osobně v MŠ od pondělí do pátku v čase od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

Součástí žádosti o přijetí je potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte, toto se netýká dětí, které mají povinnost plnit předškolní vzdělávání, tedy dětí, jež do 31.8.2022 dosáhnou pěti let. Zákonný zástupce dále doloží kopii rodného listu dítěte.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, žádost o individuální vzdělávání předá zároveň s žádostí k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Registrační číslo dítěte Vám bude přiděleno osobně při zápisu.

O přijetí/nepřijetí bude zákonný zástupce dítěte vyrozuměn do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti kterému se může do 15 dnů odvolat, poté nabývá rozhodnutí právní moci.

Kladná rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě (ve škole a na vývěsní nástěnce MŠ před COOP Jednotou v Halenkově).

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude posléze doručováno poštou do vlastních rukou.

Pro uprchlíky z Ukrajiny bude otevřen speciální termín zápisu, a to od 1.6. do 15.7. 2022. Další informace se připravují.