KROUŽKY

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme tyto zájmové kroužky:

  • Keramika
  • Šikula
  • Aerobik
  • Angličtina pro nejmenší

Respektujte, prosím, omezený počet míst. Přednost budou mít děti v posledním roce předškolní docházky, v případě volných míst pak děti mladší. Toto se týká především kroužku Keramika a Malý Šikula.
Kroužky se budou hradit zpětně a to za skutečné odchozené hodiny (platby proběhnou v lednu a v červnu). Začínáme v říjnu.

 

Kroužek KERAMIKY
V kroužku keramiky si děti vyzkouší různé techniky modelování s keramickou hlínou i následnou úpravu výrobků (glazování). Kroužek bude probíhat každé úterý, středu a čtvrtek od 14:30 do 16:00.

Kapacita: 18 dětí (děti budou rozděleny do tří skupin)
Cena: 60 Kč za lekci

Kroužek povede paní Helena Surovcová.

 

Kroužek MALÝ ŠIKULA
Kroužek je zaměřen na výtvarné tvoření z tradičních i méně tradičních materiálů s využitím různých výtvarných technik. Kroužek bude probíhat každé čtvrtek od 15:30 do 16:45.

Kapacita: 14 dětí
Cena: 50 Kč za lekci

Kroužek povedou paní učitelky Marie Blahová a Šárka Václavíková

 

Kroužek AEROBIK
Tento kroužek si klade za cíl probudit u dětí nadšení a radost z pohybu a získání dobrého pocitu ze zvládnutého cvičení. Děti budou potřebovat pohodlné sportovní oblečení, vhodnou sportovní obuv, láhev s pitím, popřípadě malou svačinku.
Kroužek bude probíhat každou středu od 15:45 do 16:45, ve třídě Rybičky.

Kapacita: 12 dětí
Cena: 30 Kč za lekci

Kroužek povede paní  Miroslava Tydlačková.

 

Kroužek ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
V kroužku se děti budou hravou formou seznamovat s anglickým jazykem. Prostřednictvím pohybově zpracovaných písniček, rýmů, cvičení, pohádek a dalších aktivit se děti budou učit základním slovíčkům (barvičky, zvířátka, čísla aj.) a postupně se dopracují i K tvorbě jednoduchých vět. Nutno počítat ještě s počáteční investicí na pracovní sešit. Kroužek bude probíhat každé pondělí a čtvrtek od 15:30 do 16:15 ve třídě Sluníčka. Děti budou rozděleny do dvou skupin.

Kapacita: 24 dětí
Cena: 30 Kč za lekci.

Kroužek povede paní Sára Šuláková.