KROUŽKY

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme tyto zájmové kroužky:

  • Keramika
  • Malý Šikula
  • Aerobik

Respektujte, prosím, omezený počet míst. Přednost budou mít děti v posledním roce předškolní docházky, toto se týká především kroužku Keramika a Malý Šikula.
Kroužky se budou hradit zpětně a to za skutečné odchozené hodiny (platby proběhnou v lednu a v červnu). Začínáme v říjnu.

 

Kroužek KERAMIKY
Kroužek bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 14:30 do 16:00.
Kapacita: 12 dětí (děti budou rozděleny do dvou skupin)
Cena: 60 Kč za lekci

Kroužek povede paní Helena Surovcová.

 

Kroužek MALÝ ŠIKULA
Kroužek je zaměřen na výtvarné tvoření z tradičních i méně tradičních materiálů s využitím různých výtvarných technik.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 15:30 do 16:45.
Cena: 50 Kč za lekci

Kroužek povedou paní učitelky Marie Blahová a Šárka Václavíková

 

Kroužek AEROBIK
Tento kroužek si klade za cíl probudit u dětí nadšení a radost z pohybu a získání dobrého pocitu ze zvládnutého cvičení. Děti budou potřebovat pohodlné sportovní oblečení, vhodnou sportovní obuv, láhev s pitím, popřípadě malou svačinku.

Kroužek bude probíhat každou středu od 15:45 do 16:45.
Kapacita: 12 dětí
Cena: 30 Kč za lekci

Kroužek povede paní ing. Miroslava Tydlačková.