KROUŽKY

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019/2020

Kroužky se budou platit zpětně a to za skutečné odchozené hodiny (platby proběhnou v lednu a v červnu).

Kroužek KERAMIKY
Kroužek je plánován pro děti v posledním roce předškolní docházky, bude probíhat každé úterý a středu od 14:30 do 16:00.
Kapacita kroužku je 12 dětí.
Cena kroužku činí 60 Kč za hodinu, v ceně je zahrnuta hlína, glazury a elektrická energie potřebná na chod vypalovací pece.

Na tvořivé děti a jejich výtvory se těší vedoucí keramického kroužku paní Helena Surovcová
akreditovaný pracovník keramického kroužku

Kroužek AEROBIK
V letošním školním roce  nabízí naše mateřská škola kroužek aerobiku, jehož hlavním cílem je vzbudit u dětí nadšení a radost z pohybu, z tance a dosáhnout dobrého pocitu ze zvládnutého cvičení. Děti budou potřebovat pohodlné sportovní oblečení, vhodnou sportovní obuv, láhev s pitím.

Kroužek bude probíhat každou středu od 15:45 do 16:45. Cena kroužku je 20 Kč za hodinu.

Kroužek povede paní  MiroslavaTydlačková

Kroužek MALÝ ŠIKULA
Kroužek je zaměřen na výtvarné tvoření z tradičních i méně tradičních materiálů, jako jsou přírodniny, textilie, odpadový materiál apod. s využitím různých výtvarných technik, dále se děti věnují praktickým činnostem, jako je např. výroba těsta a pečení, manipulace s pracovním nářadím (pilka, kladívko…). Kapacita kroužku je 14 dětí. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 (7 dětí) a od 15:00 do 16:00(7 dětí). Cena kroužku je 50 Kč za hodinu.

Kroužek povedou paní učitelky Marie Blahová a Šárka Václavíková

 

__________________________________________________________

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

Kroužky se budou platit zpětně a to za skutečné odchozené hodiny (platby proběhnou v lednu a v červnu).

Kroužek KERAMIKY
Kroužek je plánován pro děti v posledním roce předškolní docházky, bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 16:00.
Kapacita kroužku je 12 dětí.
Cena kroužku činí 40 Kč za hodinu, v ceně je zahrnuta hlína, glazury a elektrická energie potřebná na chod vypalovací pece.

Na tvořivé děti a jejich výtvory se těší vedoucí keramického kroužku paní Helena Surovcová
akreditovaný pracovník keramického kroužku


Kroužek SEZNAMOVÁNÍ S CIZÍM JAZYKEM
I v letošním školním roce  nabízí naše mateřská škola kroužek seznamující děti s anglickým jazykem. Cílem kroužku není bezchybné ovládnutí jazyka, ale vytvoření pozitivního vztahu k cizímu jazyku a tvorba návyku v souvislosti s jeho používáním.
Prostřednictvím her, soutěží a různých aktivit jsou děti vedeny k vytvoření si vazby k angličtině a jsou odstraňovány pocity cizosti a nejistoty, které v dětech cizí řeč často vyvolává.
Kroužek bude probíhat v lichý týden od 13:45 do 14:45 a v sudý týden od 15:45 do 16:45. Cena kroužku je 20 Kč za hodinu.

Kroužek povede paní učitelka Monika Orságová

Kroužek MALÝ ŠIKULA
Kroužek je zaměřen na výtvarné tvoření z tradičních i méně tradičních materiálů, jako jsou přírodniny, textilie, odpadový materiál apod. s využitím různých výtvarných technik, dále se děti věnují praktickým činnostem, jako je např. výroba těsta a pečení, manipulace s pracovním nářadím (pilka, kladívko…). Kapacita kroužku je 12 dětí. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 (6 dětí) a od 15:00 do 16:00 (6 dětí). Cena kroužku je 30 Kč za hodinu.

Kroužek povedou paní učitelky Šárka Václavíková (lichý týden) a Marie Bilová (sudý týden)