Daily Archives: 17 ledna, 2022

NEKONAJÍ SE KROUŽKY

V týdnu od 17.1. do 21.1. se nebudou konat zájmové kroužky, a to z důvodu konání lyžařského kurzu. Na základě zkušeností víme, jak jsou děti po celodenním lyžování unavené a není na místě je přetěžovat. A děti, které na lyžařský kurz nedochází, by nenaplnily potřebnou kapacitu kroužků. Na děti se opět budeme těšit v následujícím týdnu. Děkujeme za pochopení.

UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ – tedy za školné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od minimální mzdy a bude možné ji uplatnit za kalendářní rok 2021. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů, a to u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání…. Read more »