Daily Archives: 9 ledna, 2022

ZMĚNA logopedie

Logopedie v úterý 11.1. NEPROBĚHNE. S dětmi můžete dorazit na náhradní termín, a to ve čtvrtek 13.1. dle časového harmonogramu tak,  jak jste zvyklí. Pokud v tento den nemůžete, přineste ráno sešit a informujte třídní učitelku, lekce proběhne bez vaší přítomnosti v rámci pobytu dítěte v MŠ. Děkujeme za pochopení.