Daily Archives: 22 dubna, 2021

Logopedie

      Žádné komentáře u textu s názvem Logopedie

Vážení rodiče, další logopedie proběhne ve středu 28.4. a ve čtvrtek 29.4. Pokud dítě nemůže být v tyto dny v MŠ přítomné, můžou být materiály předány a to následovně. V den, ve který chodí dítě na logopedii přineste logopedický sešit a vhoďte jej do připraveného boxu před vchodem do MŠ, a to nejpozději do 9:00, sešit bude doplněn dalšími cvičeními… Read more »