Monthly Archives: Září 2020

Stravování

      Žádné komentáře u textu s názvem Stravování

UPOZORNĚNÍ: ke dni 15.9. vám budeme poprvé strhávat platbu za stravné a školné za měsíc září. Překontrolujte si, prosím, zda jste si v bance zřídili „svolení k inkasu“. Pokud jste ještě neoznámili číslo vašeho bankovního účtu, učiňte tak, prosím, co nejdřív u vedoucí stravování.