Monthly Archives: Květen 2018

Prevence v oblasti rozvoje řeči

Srdečně zveme rodiče dětí na setkání, které bude zaměřeno na prevenci v oblasti rozvoje řeči u dětí (3-7 let). Setkání, pod vedením paní učitelky Olgy Krejčí (logopedický asistent), proběhne ve čtvrtek 7.6. v 15:30 hod. Na programu jsou následující témata: – Vznik, význam a rozvoj řeči – Význam fonetického sluchu a fonetického uvědomování si u dítěte pro zvládání rozvoje řeči… Read more »

Pasování předškoláků

Vážení rodiče budoucích školáků, ve středu 6.6. proběhne v naší školce „Loučení s předškoláky“, na které vás srdečně zveme. Program začíná v 10:00 proslovem pana starosty, v 10:15 bude pro děti připraveno divadelní představení a v 10:50 bude zahájeno pasování předškoláků na školáky. Program se uskuteční na školní zahradě.