Monthly Archives: Březen 2018

Přednáška pro rodiče

Vážení rodiče, ve středu 28. 3. 2018 v 15:45 hod. se v naší MŠ (ve třídě Sluníček) uskuteční přednáška na téma „Co je předškolní zralost?“. Přednáška, kterou povede paní Hana Koňaříková, je určena všem rodičům, kteří se chtějí o tomto tématu dozvědět více. Těšíme se na Vaši hojnou účast.