Monthly Archives: Květen 2017

Rozloučení s předškoláky

Vážení rodiče, v pátek 2. 6. v 14:30 hod. se uskuteční rozloučení s předškoláky a jejich pasování na školáky. Akce se bude konat na školní zahradě. Program je následující: – Proslov pana starosty – Divadelní představení divadélka „LEONKA“ – Pasování Této akce se může zúčastnit i široká veřejnost.  

Nové fotografie – Vítání občánků

V neděli 14.5. proběhlo v naší obci vítání nových občánků. K této akci již tradičně přispěla i naše mateřská škola. Děti si pod vedením paní učitelky Olgy Krejčí připravily krátké pásmo, kterým tuto akci provázely. Tímto děkujeme rodičům dětí, které vystupovaly za jejich ochotu a čas.

Nové fotografie – Den matek

Do fotogalerie byly přidány nové fotografie z besídek ke dni maminek, které se konaly v průběhu minulého týdne. Věříme, že se vám nové pojetí zamlouvalo a všechny maminky i děti byly spokojené. Dovole tímto poděkovat vám maminkách za občerstvení, které jste poskytly a také za vaši vlastní iniciativu projevenou v samotných aktivitách.

Výsledky přijímacího řízení a další informace

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 nalezte zde Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017-2018. Zákonný zástupce přijatého dítěte se dostaví do 31.5.2017 do MŠ Halenkov (hlavní budova), kde si může vyzvednout rozhodnutí o přijetí, evidenční list, přihlášku ke stravování a zmocnění pro odvádění dítěte. Dne 8.6.2017 v 16:00 hodin se bude konat v hlavní… Read more »